Glavni meni


Odjeljenje za upravljanje sistemom sigurnosti letenja u Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) organizovalo je u srijedu 17.12.2013. godine sastanak na kom je razmatrana implementacija sistema za upravljanje sigurnosti letenja (SMS – Safety Management System) na sva četiri međunarodna aerodroma u BiH.

Cilj sastanka bio je da se rukovodioci za upravljanje sistemom sigurnosti letenja na sva četiri međunarodna aerodroma u BiH upoznaju sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom, kao i da se razriješe određena pitanja iz ove oblasti.

Ovom prilikom, stručni savjetnik za upravljanje sigurnošću letenja u BHDCA Vladimir Ćeklić istakao je da je Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) izdala novi Aneks Čikaške konvencije koji obrađuje oblast SMS-a, a koji se primjenjuje od polovine novembra ove godine u svim državama članicama ICAO-a.

„Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH već je pokrenula proceduru izmjena i dopuna Zakona o zrakoplovstvu BiH koje će obuhvatiti i implementaciju SMS-a i transpoziciju Aneksa 19 u domaće zakonodavstvo“, rekao je Ćeklić i naglasio da je još prije dvije godine BHDCA usvojila Plan implementacije SMS-a.

Sastanak je bio prilika i da rukovodioci za upravljanje sistemom sigurnosti letenja na aerodromima u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Tuzli prezentuju stepen implementacije SMS-a, te razmijene iskustva u ovoj oblasti.