Glavni meni


Povodom 7. decembra – Međunarodnog dana civilnog zrakoplovstva, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) upućuje srdačne čestitke svim pojedincima, kolektivima, organizacijama, kompanijama, institucijama i pružateljima usluga uključenim u sistem civilnog zrakoplovstva u BiH.

Želimo da, zajedno sa nama, budete uspješni u ostvarenju postavljenih zadataka na putu unapređenja zrakoplove sigurnosti i sigurnosti letenja, kao i ličnog i profesionalnog razvoja i napretka.