Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) organizirala je, u srijedu 06.11.2013. godine, kurs osvježavanja zananja za nastavnike jedriličarstva. Kurs je održan u skladu sa zahtjevima iz člana 21. stav (9) i (10) Pravilnika o uslovima i načinu sticanja, izdavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pilota jedrilica, uslovima i pravilima zračnog jedrenja (''Službeni glasnik BiH'', broj: 36/12), koji definiše uslove za produženje ovlaštenja nastavnika jedriličarstva, između ostalog i kroz obavezu pohađanja kurseva za sve kandidate koji nemaju druga dva uslova za produženje ovlaštenja.

Na kursu su obrađene teme praktične primjene, uočenih nedostataka i prijedlog izmjena predmetnog pravilnika, izgled i sadržaj obrazaca iz oblasti zrakoplovnog jedriličarstva, sadržaj Operativnog priručnika i Programa obuke za sticanje dozvole i pripadajućih ovlaštenja pilota jedrilice, struktura i razrada vježbi opisanih u Programu obuke, te osnove SMS-a i sigurnosna kultura u funkciji realizacije letenja.

Predavači na kursu bili su Radenko Dubravac, šef Odsjeka za licence letačkog osoblja, Lela Bjelica, stručni savjetnik za organizacije za obuku zrakoplovnog osoblja i Enes Mujezinović, pomoćnik generalnog direktora BHDCA zaupravljanje sistemom sigurnosti letenja.

Navedeni kurs bio je i prilika da prisutni razmijene mišljenja i iskustva u praktičnom radu pri obuci pilota jedrilica, odnosno pri provođenju svih drugih jedriličarskih aktivnosti.

Kurs je bio otvorenog tipa na kome su učešće uzeli i ostali nositelji dozvole pilota jedrilice koji posjeduju dozvolu izdatu od strane BHDCA. Kursu je prisustvovalo ukupno dvanaest polaznika od kojih je osam nastavnika jedriličarstva iz cijele BiH.