Glavni meniMinistar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić i ministar prometa i komunikacija Federacije BiH Enver Bijedić prisustvovali su u četvrtak 11.

...

Povodom realizacije projekta uvođenja aviolinije na relaciji BiH – Grčka, a na inicijativu ambasadora Grčke u BiH Karolosa Gadisa, u prostorijama

...

Generalni direktor Evropske agencije za sigurnost zračne plovidbe EUROCONTROL Frank Brener razgovarao je, u četvrtak 31. januara u Banjaluci, sa

...

Povodom završetka Twinning projekta pod nazivom „Pomoć u institucionalnoj izgradnji civilnih zrakoplovnih vlasti BiH u odnosu na Evropsku zajedničku

...

Nakon što zračni operator „Sky Bosnia“ iz Tuzle nije otklonio neusaglašenosti i odstupanja od propisanih zahtjeva, te u Direkciju za civilno

...