Glavni meni


Odsjek za operacije zrakoplova obavlja upravne i nadzorne poslove i sa njima povezane studijsko analitičke i normativno-pravne poslove koji se odnose na: izdavanje, produžavanje, izmjenu, ukidanje ili suspenziju Potvrde vazdušnog operatora – komercijalni prevoz putnika, robe i pošte (Air Operator Certificate – AOC), Potvrde operatora koji pružaju usluge iz zraka (Aerial Work Certificate – AWC), radne dozvole zračnim operaterima (Operating licence); kontinuirani nadzor usklađenosti nosilaca AOS sa regulatornim zahtjevima; provođenje kontinuiranog nadzora procjene operatorovih unutrašnjih procedura nadgledanja, te utvrđivanje raspoloživosti neophodnih resursa i odgovarajućih procesa, shodno dokumentima operatorovog Sistema kvaliteta.

Naziv operatera 
AOC 
ICAR-AIR
BA 008
Fly Bosnia
BA 014


VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU OPERACIJE ZRAKOPLOVA

Pravilnik o utvrđivanju tahničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim 
operacijama
("Službeni glasnik BiH", broj: 45/17)
Pravilnik o zrakoplovnim priredbama ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/16)
Pravilnik o sprovođenju operacija sa terena za vanaerodromsko slijetanje i 
polijetanje helikoptera
("Službeni glasnik BiH", broj: 16/14)
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja potvrde zračnog operatora – AOC ("Službeni glasnik BiH", broj: 51/04)
Pravilnik o komercijalnim operacijama zrakoplova ("Službeni glasnik BiH", broj: 12/06)
Pravilnik o dužini trajanja radnog vremena i vremena letenja ("Službeni glasnik BiH"
broj: 27/07)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dužini trajanja radnog vremena i 
vremena letenja
("Službeni glasnik BiH", broj: 20/11)
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja potvrde za pružanje usluga iz zraka 
("Službeni glasnik BiH", broj: 29/07)
Pravilnik o radnoj dozvoli zračnog operatera ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/17)
Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog 
zrakoplovstva
("Službeni glasnik BiH", broj: 81/10)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Operativna naredba JAR OPS 1 ("Službeni glasnik BiH", broj 22/06)

 

Operativne naredbe
Operativna naredba koja se odnosi na obavezu dostavljanja informacija o 
provođenju treninga, odnosno provjera letačkog i kabinskog osoblja zračnog
operatora nositelja Potvrde zračnog operatora (AOC) izdate od strane BHDCA
Operativna naredba koja se odnosi na prihvatanje i primjenu TGL44 – uputstvo /
objašnjenje/savjetodavni materijal/prihvatljivo značenje za zahtjeve koji su
navedeni u Dodatku VI Pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih
postupaka u području civilnog zrakoplovstva (Službeni glasnik BiH broj 81/10)
– OPS1
Operativna naredba koja se odnosi na preciznije definisanje/objašnjenje zahtjeva 
za kvalificirano osoblje koje sprovodi obuku i provjeru letačkog osoblja za potrebe zračnog operatora nositelja Potvrde zračnog operatora – AOC koji su navedeni u
Dodatku VI Pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u
području civilnog zrakoplovstva (Službeni glasnik BiH broj 81/10) – OPS1

 

Obrasci
Zahtjev za potvrdu zračnog operatora – AOC
Zahtjev za prihvatanje odgovornog osoblja
Zahtjev za izdavanje radne dozvole zračnog operatera
Izjava
Izjava o namjerama
Zahtjev za izdavanje Potvrde za pružanje usluga iz zraka – AWC
Zahtjev za dobijanje operativnog odobrenja za izvođenje letova u svim vremenskim uvjetima (AWO)
Zahtjev za odobravanje ili izmjenu liste minimalne opreme
Zahtjev za izdavanje odobrenja za RNAV letove 
Zahtjev za izdavanje RVSM odobrenja
Zahtjev za odobravanje održavanja zrakoplovne priredbe