Glavni meni


Odsjek za plovidbenost zrakoplova obavlja upravne i nadzorne poslove i sa njima povezane studijsko analitičke i normativno-pravne poslove koji se odnose na: upis zrakoplova u registar; izdavanje ili produženje uvjerenja o plovidbenosti, uvjerenja o provjeri plovidbenosti, uvjerenja o odobravanju organizacija za održavanje zrakoplova, uvjerenje o homologaciji zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, uvjerenja o odobrenju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, uvjerenja o odobrenju organizacija za zrakoplovnu obuku osoblja za tehničko održavanje, Part 66 i nacionalnih dozvola osoblja za tehničko održavanje; odobravanje programa tehničkog održavanja zrakoplova; provođenje kontinuiranog nadzora; ispis zrakoplova iz registra BiH i izdavanje uvjerenja o ispisu.

 

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU PLOVIDBENOST ZRAKOPLOVA

Instrukcija о izvještavanju o neodobrenim zrakoplovnim dijelovima ("Službeni glasnik BiH" broj: 96/16)
Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji zrakoplova i 
zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija koji nisu obuhvaćeni EASA propisima
("Službeni glasnik BiH", broj: 04/16)
Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koje se bavi ovim poslovima i nisu 
obuhvaćeni EASA propisima
("Službeni glasnik BiH", broj: 93/15)
Pravilnik o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu 
operacija
("Službeni glasnik BiH", broj: 52/15)
Pravilnik o uvjetima koje moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i 
organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA
zrakoplova tokom korištenja u posebnim aktivnostima
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 29/15)
Instrukcija kojom se utvrđuju načini konverzije dozvola zrakoplovno tehničkog 
osoblja u Part-66 dozvole
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 71/14)
Instrukcija kojom se utvrđuju zahtjevi vezani za preglede zrakoplova, zrakoplovnih komponenata i njihovih resursa (''Službeni glasnik BiH'', broj: 50/14)
Pravilnik o uvjerenjima o plovidbenosti zrakoplova za izvoz ("Službeni glasnik BiH", 
broj: 7/14)
Pravilnik o registraciji i označavanju zrakoplova (''Službeni glasnik BiH'', broj: 10/14)
Pravilnik o instrumentima i opremi zrakoplova (''Službeni glasnik BiH'', broj: 14/05)
Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova
i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima

(''Službeni glasnik BiH'', broj: 44/14 i 94/15)
Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji zrakoplova i 
zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 18/15 i 92/15)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)

 

 

Obrasci
Zahtjev za produženje plovidbenosti
Zahtjev za prihvatanje nominovanog rukovodećeg osoblja u plovidbenosti
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o buci zrakoplova
Zahtjev za registrovanje zrakoplova ili promjenu vlasništva
Zahtjev za izdavanje BHDCA uvjerenja o plovidbenosti
Zahtjev za odobrenje uvjeta za let - dozvole za let
Zahtjev za izdavanje dozvole za let (Permit to fly) prema PART- 21, pododjeljak P
Lista tehničkih podataka o zrakoplovu – transportne kategorije
Lista tehničkih podataka o zrakoplovu opšte / posebne kategorije
Obrazac za registraciju odašiljača pozicije u nuždi (ELT) 406 MHz
Zahtjev za 24-bitnu ICAO adresu zrakoplova (adresa Mode S koda)
Zahtjev za odobrenje programa održavanja
Kontrolna lista za procjenu usklađenosti MP-kompleksni zrakoplovi
Kontrolna lista za procjenu usklađenosti MP-nekompleksni zrakoplovi
Izjava vlasnika – Program održavanja ELA1 zrakoplova koji se ne koriste za 
komercijalne operacije
Izvještaj o neodobrenim dijelovima
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o plovidbenosti za izvoz
Zahtjev za izdavanje ili izmjenu PART-66 dozvola (EASA Form 19)
Zahtjev za konverziju prethodno stečenih dozvola u PART-66
Zahtjev za izdavanje BHDCA PART-66 dozvole na osnovu PART-66 dozvole koje je
izdala druga EASA država
Zahtjev za polaganje pojedinih modula iz PART-66 plana i programa
Zahtjev za polaganje ispita na tipu zrakoplova
Zahtjev za izradu izvještaja za priznavanje ispita (Credit Report)
Zahtjev za odobrenje izvještaja za priznavanje ispita (Credit Report)
Zahtjev za direktno odobravanje školovanja na tipu zrakoplova
Zahtjev za prihvatanje školovanja na poslu (OJT) u stranim PART-145
organizacijama
Zahtjev za izdavanje-izmjenu-priznavanje Part 145/MF/MG
Part MG Cross-reference check list CAMO
Zahtjev za izdavanje-izmjenu-priznavanje Part 147
Zahtjev za provjeru plovidbenosti (ARC) vazduhoplova registrovanog u BiH
Zahtjev za izdavanje ARC po preporuci CAMO/AMO/Part 66
Zahtjev za prihvatanje imatelja PART-66 dozvole kao osobe ovlaštene za izdavanje preporuke za ARC

 

Operativne naredbe
Implementacija principa ljudskih faktora u tehničkom održavanju

 

Pravila, Procedure, Uputstva
Standardi za obavljanje postupaka ispitivanja materijala bez razaranja i 
zavarivanja i kalibrisanje alata i zemaljske ispitne opreme u zrakoplovstvu

 

Spisak organizacija za održavanje zrakoplova u BiH možete preuzeti OVDJE.

Spisak organizacija za održavanje zrakoplova priznatih od strane BHDCA možete preuzeti OVDJE.