Štampa 

U prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) u Banjaluci, u srijedu 16.04.2014. godine, održan je redovni radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima generalne avijacije u BiH.

Cilj sastanka je unapređenje sigurnosne kulture u civilnom zrakoplovstvu kroz direktnu komunikaciju sa avio-industrijom, poboljšanje regulatornog okvira, informisanje avio-industrije o planovima i aktivnostima BHDCA, kao i dobijanje povratne informacije i poboljšanje međusobne komunikacije između BHDCA kao regulatora i pružaoca usluga u oblasti civilnog zrakoplovstva i avio-industrije.

Obraćajući se prisutnima, zamjenik generalnog direktora BHDCA Marinko Šimunović rekao je da su ovakvi sastanci imaju za cilj pomoći i olakšati generalnoj avijaciji, prikupiti njihove prijedloge i sugestije i to realizovati, ali ne narušavajući međunarodne standarde i ne ugožavajući sigurnost letenja.

Na sastanku je razgovarano o izmjenama Odluke o naknadama za finansiranje rada BHDCA po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH, predstavljen je Plan donošenja propisa BHDCA u 2014. godini s osvrtom na propise koji su od interesa za generalnu avijaciju, kao i o regulativi iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, odnosno, intencijama Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (EASA) u ovoj oblasti.

Vlasnici i operateri zrakoplova, predstavnici zrakoplovnih saveza u BiH, aero-klubova i organizacija za održavanje koji su učestvovali na sastanku, izrazili su zadovoljstvo ovakvim susretima, na kojima, kako su istakli, mogu iznijeti probleme generalne avijacije i načine na koje ih prevazići.