Štampa 

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA), u saradnji sa EUROCONTROL-om, u sklopu projekta podrške Bosni i Hercegovini, realizovala je, u prostorijama BHDCA u Banjaluci, 27.03.2014. godine, radionicu za sve (civilne i vojne) korisnike zračnog prostora na temu „Nacionalna strategija upravljanja i organizacije zračnog prostora u okviru FAB CE“.

Cilj ove radionice je podrška razvoju nacionalne zrakoplovne politike i predstavljanje svrhe, obima i sadržaja ovog dokumenta. Radionicu je održao Goran Redžepović iz odjeljenja EUROCONTROL-a za civilno-vojnu saradnju.

Prema njegovim riječima, uloga ovog dokumenta je da definiše sigurno, efikasno i transparentno korištenje zračnog prostora.
„Donošenjem i usvajanjem ovog dokumenta definisaće se uloga svih korisnika zračnog prostora, te odrediti odogovornost, procesi i procedure međusobne koordinacije i saradnje svih korisnika zračnog prostora“, naglasio je Redžepović.

Radionici su, osim zaposlenih u BHDCA, prisustvovali su i predstavnici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), predstavnik Aerodroma Banjaluka i predstavnici Oružanih snaga BiH.