Glavni meni


U 2017. godini sa četiri međunarodna aerodroma u BiH ukupno je ostvareno 19.018 aerodromskih operacija, od čega na aerodromu Sarajevo 12.775 ili 67,18% na aerodromu Mostar 782 ili 4,11%, na aerodromu Tuzla 3.846 ili 20,22% i na aerodromu Banjaluka 1.615 ili 8,49%.

Uporedni statistički pregled ostvarenih zračnih operacija tokom 2016. i 2017. godine pokazuje porast broja operacija u 2017. godini za 2.305 ili 13,79% u ukupnom zbiru. Porast je zabilježen na aerodromima Sarajevo za 1.376 ili 12,07% i Tuzla za 1.197 ili 45,19%, dok je na aerodromu Mostar broj operacija smanjen za 244 ili 23,78% i aerodromu Banja Luka za 24 ili 1,46% u odnosu na 2016. godinu.

Ukupan broj prevezenih putnika je 1.556.896, od čega dolazećih 771.726, a odlazećih 785.170. Na Međunarodni aerodrom Sarajevo sletjelo je 477.574 putnika, a odletjelo 480.395, što ukupno iznosi 957.969 putnika ili 61,53% od ukupnog broja prevezenih putnika u BiH. U Mostar je sletjelo 21.220, a odletjelo 21.292, što je ukupno 42.512 putnika ili 2,73%, dok je u Tuzlu sletjelo 262.605, a odletjelo 272.991, što je ukupno 535.596 putnika ili 34,4%, a u Banjaluku je sletjelo 10.327, a odletjelo 10.492, što je ukupno 20.819 putnika ili 1,34%.

Uporedni pregled prevezenih putnika tokom 2016. i 2017. godine pokazuje porast za 331.220 ili 27,02% u ukupnom zbiru tokom 2017. godine. Pad je zabilježen na aerodromima Mostar i Banja Luka, dok je na aerodromima Sarajevo i Tuzla zabilježeno povećanje broja prevezenih putnika.

Ukupan prevezeni teret zračnim putem je 2.887,859 t, od čega ukrcanog 1.457,435 t, a iskrcanog 1.430,424 t. Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo ukrcano je ukupno 1.130 t tereta, a iskrcano 1.421 t, što je ukupno 2 551 t. Na aerodromu Tuzla ukrcano je 327,435 t, a iskrcano 6,244 t, a na aerodromu Banja Luka iskrcano je 3,18 t, dok ukrcanog tereta tokom 2017. godine nije bilo. Na aerodromu Mostar nije zabilježen promet tereta u 2017. godini.

Zračnim putem ukupno je prevezeno 405 t pošte, od čega ukrcane 69 t, a iskrcane 336 t. Sav zabilježeni promet poštanskog tereta u 2017. godini odnosi se na aerodrom Sarajevo, dok na ostala tri aerodroma nije bilo prometa pošte.

Podatke o prometu aerodroma u BiH tokom 2017. godine možete preuzeti OVDJE, a podatke o prometu u 2016. godini OVDJE.