Glavni meni


Odsjek za plovidbenost zrakoplova Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) organizovao je, u Sarajevu 18. i Banjaluci 20. marta 2014. godine, radionice za predstavnike aviondustrije koji su uključeni u vođenje kontinuirane plovidbenosti i održavanja zrakoplova.

Teme koje su ovom prilikom obrađene prilagođene su problematici održavanja i vođenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova, te su velikim dijelom proizašle iz saznanja i nalaza do kojih se je došlo tokom nadzora organizacija za održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti, pregleda za utvrđivanje plovidbenosti zrakoplova, odobravanja Programa održavanja zrakoplova, kao i izraženih potreba industrije.

Radionica je obuhvatala nekoliko tematskih cjelina: Pregled trenutnog stanja regulative, kako u Evropi, tako i u BiH, sve sa ciljem upoznavanja industrije sa namjerom BHDCA da u BiH implementira EU regulativu iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, kao i predočavanje industriji Part 66 i Part M zahtjeva.

Prema riječima Asmira Kruhovića, stručnog savjetnika za plovidbenost zrakoplova Part 66/147 i inspektora BHDCA koji je vodio radionice, BiH se potpisivanjem ECAA sporazuma obavezala da će u svoje zakonodavstvo implementirati evropsku regulativu iz oblasti civilnog zrakoplovstva.
„Na ovim radionicama upoznali smo predstavnike avioindustrije sa trenutnim stanjem regulative u oblasti plovidbenosti zrakoplova, kao i stremljenjima BHDCAda u domaće zakonodavstvo implemetnira EU regulativu, te koje obaveze iz toga proističu za industriju“, rekao je Kruhović.

Na radionicama u Sarajevu i Banjaluci učestvovalo je više od 40 predstavnika industrije, vlasnika zrakoplova, predstavnika aeroklubova, organizacija za održavanje, aviomehaničara i operatora.