Glavni meni


U skladu sa nadležnostima i zadacima, kao i Programom rada, Odjeljenje za upravljanje sistemom sigurnosti letenja BHDCA sačinilo je Godišnji izvještaj o događajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2018. godini.

Ovaj izvještaj, kao jedan od parametara, poslužiće BHDCA za izradu analize sigurnosti letenja u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Izvještaj možete pogledati i preuzeti OVDJE.