Glavni meni


 

Zajedničkim sastankom sa menadžmentom i zaposlenim u BHDCA, eksperti Međunardone organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) započeli su u BiH sedmodnevnu ICAO koordiniranu misiju provjere (ICAO Coordinated Validation Mission) koja će trajati od 18. do 25. februara 2019. godine.

Naime, Bosna i Hercegovina kao država članica ICAO-a, podliježe periodičnim revizijama i provjerama ove međunarodne organizacije koje podrazumijevaju sistemski pristup u pregledu legislative u civilnom zrakoplovstvu, organizacije zrakoplovne vlasti iodgovarajućih zrakoplovnih tijela u državi, kao i specifičnih zrakoplovnih oblasti i zrakoplovne industrije. Ovogodišnja ICAO provjera, osim nabrojanih oblasti i segmenata, obuhvatiće i provjeru regulative i procedura u oblastima Zrakoplovna navigacija (ANS), Istrage incidenata i nesreća (AIG) i Aerodromi (AGA).

Revizija će se, uglavnom, obavljati u sjedištu BHDCA u Banjaluci, dok će eksperti ICAO-a, u okviru provjere, posjetiti i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, te Jedinicu oblasne kontrole letenja u Banjaluci i Aerodrom Banjaluka.

Reviziju, koja uključuje i procjenu i validaciju ažuriranih korektivnih akcionih planova države na osnovu nalaza generisanih u poslednjoj ICAO provjeri, koja je u BiH bila 2011. godine, obavljaće tri ICAO eksperata za pojedine zrakoplovne funkcionalne oblasti.