Glavni meni


Na osnovu Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH i Uputstva o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH, te nakon pribavljenog mišljenja Minsitarstva finansija i trezora BiH, v.d. generalnog direktora BHDCA donio je Odluku o usvajanju Srednjoročnog plana rada BHDCA za period 2019 – 2021. godine.

Srednjoročni plan rada BHDCA za period 2019 - 2021. možete pogledati OVDJE.