Glavni meni


Imajući u vidu sigurnosnu direktivu Evropske agencije za sigurnost zračnog saobraćaja – EASA, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH je donijela hitno zrakoplovno obavještenje - NOTAM kojim se zabranjuje korištenje zrakoplova tipa Boeing model 737-8 MAX i 737-9 MAX za polijetnje i slijetanje na aerodrome u BiH, kao i za prelete u zračnom prostoru BiH.

U Registru zrakoplova koji vodi BHDCA nema upisanih zrakoplova Boeing model 737-8 MAX i 737-9 MAX.