Glavni meni


U skladu sa planiranim aktivnostima vezanim za podršku EUROCONTROL-a Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) za 2019. godinu, BHDCA je, u saradnji sa EUROCONTROL-om, 12. i 13. marta 2019. u Banjaluci, organizirala radionicu pod nazivom „Change Management and Oversight Workshop in the Context of 2017/373“.

Cilj radionice bio je da se predstavnici BHDCA i Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) upoznaju sa novim zahtjevima koji se odnose na upravljanje promjenama unutar pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

BHDCA je u obavezi da u narednom periodu transponira Uredbu (EZ) broj 2017/373, te je veoma važno da se i BHDCA i BHANSA na vrijeme pripreme za nastupajuće izmjene.