Glavni meni


U 2018. godini na četiri međunarodna aerodroma u BiH ukupno je ostvareno 19.864 aerodromskih operacija, od toga na aerodromu Sarajevo 13.432 ili 67,61%, na aerodromu Mostar 748 ili 3,77%, na aerodromu Tuzla 4.006 ili 20,17% i na aerodromu Banja Luka 1.678 ili 8,45%.

Uporedni statistički pregled ostvarenih zračnih operacija tokom 2017. i 2018. godine pokazuje porast u 2018. godini za 846 ili 4,45%. Porast je zabilježen na aerodromima Sarajevo za 657 ili 5,14%, Tuzla za 160 ili 4,16% i Banja Luka za 63 ili 3,9%, dok je na aerodromu Mostar broj operacija smanjen za 34 ili 4,35%u odnosu na 2017. godinu.

Ukupan broj prevezenih putnika je 1.696.098, od čega dolazećih 838.589, a odlazećih 857.509. Međunarodni aerodrom Sarajevo opslužio je ukupno 1.046.635 putnika ili 61,71% od ukupnog zbira. Kroz Mostarski aerodrom ukupno je prošlo 28.673 putnika ili 1,69%, a kroz Tuzlanski 584.610 putnika ili 34,47%. Aerodrom Banjuluka opslužio je u 2018. godini 36.180 putnika ili 2,13%.

Ukupni uporedni pregled prevezenih putnika tokom 2017. i 2018. godine pokazuje porast u 2018. godini za 139.202 putnika ili 8,94%. Pad broja putnika je zabilježen na aerodromu Mostar, dok je na aerodromima Sarajevo, Tuzla i Banja Luka zabilježeno povećanje broja prevezenih putnika u odnosu na 2017. godinu.

Ukupan prevezeni teret zračnim putem je 2.314,352 t, od čega ukrcanog 799,552 t, a iskrcanog 1.514,8 t. Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo prevezeno je ukupno 2.079 t, na aerodromu Tuzla 229,552 t, dok na aerodromu Banja Luka 5,8 t. Na aerodromu Mostar nije zabilježen promet tereta u 2018. godini.

Zračnim putem ukupno je prevezeno 430 t pošte. Sav zabilježeni promet pošte u 2018. godini odnosi se na aerodrom Sarajevo, dok na ostala tri aerodroma nije bilo prometa.

Detaljnije podatke o prometu aerodroma u BiH u 2018. godini možete pogledati OVDJE.