Glavni meniDelegacija Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA), predvođena vršiteljem
dužnosti generalnog direktora Željkom Travarom, posjetila je Agenciju za civilno zrakoplovstvo Sjeverne Makedonije s ciljem održavanja i produbljivanja međusobne regionalne saradnje.

Na sastanku je razgovarano o realizaciji konkretnih aktivnosti i razvojnih projekata u okviru bilateralne saradnje dva zrakoplovna tijela.

Istaknuta je potreba za produbljivanjem međusobne saradnje regulatornih tijela u oblasti zrakoplovstva u regionu na svim nivoima i za uzajamnu pomoć i podršku u ostvarivanju postavljenih ciljeva i razvojnih planova. Također, konstatovano je da su učinjeni zajednički napori da se postignu i ispune relevantni međunarodni standardi i preporuke u oblasti zračnog saobraćaja i sigurnosti u saobraćaju, kao osnovni uvjet za ostvarivanje uspješnih integracijskih procesa u globalnom evropskom zrakoplovnom transportnom sistemu.

Sagovornici su naglasili značaj i potrebu za zajedničkim regionalnim nastupom i učešćem u radu Eurocontrol-a, ICAO, ECAC, EASA i drugih međunarodnih zrakoplovnih organizacija i udruženja. Dogovoreno je da će se u narednom periodu intenzivirati međusobna saradnja na operativnom i tehničkom nivou, kroz razmjenu iskustava, znanja i pozitivnih praksi.