Štampa 

BHDCA obavještava zainteresiranu javnost, institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince da je u "Službenom glasniku BiH", broj: 52/19 od 02.08.2019. objavljen Pravilnik o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u BiH.

Ovaj pravilnik je izrađen u skladu sa standardima i preporučenom praksom sadržanim u Aneksu 12 Konvencije o međunarodnom civilnom zarkoplovstvu i Priručniku (Doc. 9731-AN/958) Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo.

Navedeni pravilnik stupa na snagu 10.08.2019. godine, a možete ga preuzeti OVDJE.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu Službe potrage i spašavanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 12/06) od 21.02.2006. godine i Instrukcija o organizovanju potrage i spašavanja u BiH, broj 1964/02 od 22.10.2002. godine.