Glavni meni


U periodu od 1. do 4. oktobra 2019. godine eksperti Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (EASA) sproveli su u BHDCA sveobuhvatnu standardizacijsku inspekciju u oblasti zrakoplovne navigacije.

Cilj inspekcije bio je procjena stepena usklađenosti propisa i procedura koje donosi i sprovodi BHDCA, sa EU regulativom u oblasti zrakoplovne navigacije.

Osim BHDCA, u okviru standardizacijske inspekcije, EASA eksperti su obišli i Agenciju za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), odnosno Jedinicu oblasne kontrole zračnog saobraćaja ATCU II Banjaluka.

Standardizacijska inspekcija je planirana aktivnost inspekcijskog tima EASA-e koja se periodično obavlja u svim zemljama Evropske unije i zemljama s kojima Evropska unija ima posebne ugovore ili radne aranžmane.