Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince), da je na portalu ekonsultacije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konusltacije u izradi pravnih propisa, objavljen prednacrt Odluke o dopuni odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, uz poziv svim zainteresiranim da dostave svoje komentare na predloženi tekst prednacrta Odluke.

Tekst prednacrta Odluke i detaljnije informacije vezane za dostavljanje komentara možete pogledati na portalu ekonsultacije.gov.ba ili klikom na link.