Glavni meni


BHDCA obavještava zainteresiranu javnost, institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince da su u "Službenom glasniku BiH", broj: 40/20 od 07.07.2020. objavljeni sljedeći propisi:

- Pravilnik o stavlјanјu van snage pravilnika o radu zrakoplovne meteorološke službe Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/07 i 14/11);

- Pravilnik o stavljanјu van snage pravilnika o uspostavljanјu mreže i načinu rada zrakoplovnih meteoroloških stanica ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/05 od 10.02.2005);

- Uputstvo o stavljanju van snage uputstva za izradu vizuelnih i instrumentalnih procedura za letenje ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/05 od 20.07.2005);

- Instrukciju o stavljanјu van snage instrukcije za izdavanјe aerodromske prognoze (TAF) ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/07 od 13.02.2007).