Glavni meni


Vršiltelj dužnosti generalnog direktora BHDCA Čedomir Šušnjar i vršitelji dužnosti zamjenika generalnog direktora Selma Hodžić i Marin Raspudić razgovarali su u prostorijama BHDCA u Banjoj Luci sa predstvanicima avio-kompanije Fly Bosnia koje je predvodio izvršni direktor Haris Čoloman.

Tom prilikom predstavnici kompanije Fly Bosnia upoznali su rukovodstvo BHDCA o promjenama u rukovodećoj strukturi kompanije i prezentovali poslovne planove i predočili izazove sa kojima se kompanija suočava.

V.d. generalnog direktora BHDCA Čedomir Šušnjar rekao je da BHDCA ima razumijevanja za nastalu situaciju u sektoru zrakoplovstva i da će, u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa domaćim zakonodavstvom, kao i preporukama i instrukcijama međunarodnih zrakoplovnih institucija i organizacija, pružiti podršku pri oporavku zrakoplovnih subjekata i zračnog saobraćaja u BiH.