Štampa 

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH je, na osnovu Odluke o uslovima, kriterijima i naknadama za angažiranje po osnovu ugovora o djelu, raspisala Javni poziv za angažiranje spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za potrebe obavljanja stručnog nadzora u oblasti licenciranja letačkog osoblja (FCL) i to za sljedeće:

1. Stručno lice za potrebe nadzora stručnog osoblja – padobranac – 1 izvršitelj,

2. Stručno lice za potrebe nadzora u FCL pri sprovođenju provjere stručnosti letačkog osoblja sa upisanim tipom aviona ATR 42/72 – 1 izvršitelj,

3. Stručno lice za potrebe nadzora stručnog osoblja – pilot paraglajdera – 1 izvršitelj.

Prijave se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na internet stranici Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH odnosno do 26.06.2014. godine putem pošte preporučeno na adresu:

''Javni poziv za angažovanje spoljnih saradnika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiHpo osnovu ugovora o djelu''

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Vojvode Pere Krece bb

78000 Banja Luka

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.