Štampa 

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava zrakoplovne institucije, organizacije, operatore i pojedince da je na snagu stupio Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima objavljen u Službenom glasniku BiH broj 44/14 od 03.06.2014. godine.

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima možete preuzeti OVDJE.

Ovim pravilnikom utvrđuju se zajednički tehnički zahtjevi i postupci kojima se osigurava kontinuirana plovidbenost zrakoplova, uključujući i komponente koje se ugrađuju u zrakoplov, a koji su registrirani u BiH ili su registrirani u drugoj državi, a koristi ih operator nad kojim BHDCA vrši nadzor operacija.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove, objavljen u ''Službenom glasniku BiH'', broj: 33/11 od 04.05.2011. godine.