Glavni meni


U zrakoplovstvu se pravi razlika među terminima "sigurnost letenja" i "zrakoplovna sigurnost":

  • Sigurnost letenja pokriva sve mjere namijenjene za očuvanje tehničke i operativne pouzdanosti (safety), dok zrakoplovna sigurnost obuhvata zaštitu od nezakonitih radnji kao što su teroristički napadi i otmice (security).

 

  • Zrakoplovna sigurnost, u  smislu zaštite od  nezakonitih radnji u civilnom zrakoplovstvu,  u potpunosti  se sprovodi prema domaćim  zakonima, podzakonskim aktima i usvojenim programima, a na osnovu međunarodnih standarda koje je propisala Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), Evropska konferencija civilnog zrakoplovstva (ECAC) (Dokument 30) i Evropska unija.

 

Odsjek za zrakoplovnu sigurnost nadležan je da prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti zrakoplovne sigurnosti i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo, izrađuje Nacionalni program sigurnosti BiH, prati njegovu primjenu i vrši redovne i vanredne inspekcijske nadzore.

 

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNE SIGURNOSTI

Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Odluka o uspostavljanju državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH 
("Službeni glasnik BiH", broj: 92/09)
Pravilnik o opštim propisima iz oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva ("Službeni 
glasnik BiH", broj: 20/11 i 40/11)
Pravilnik o utvrđivanju detaljnih mjera za primjenu zajedničkih temeljnih standarda u oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva (SECURITY) ("Službeni glasnik BiH", broj: 
40/11)
Pravilnik o utvrđivanju kriterija za odstupanje od zajedničkih temeljnih standarda 
sigurnosti civilnog zrakoplovstva i usvajanje alternativnih sigurnosnih mjera

("Službeni glasnik BiH", broj: 40/11)
Pravilnik o utvrđivanju postupaka za provođenje inspekcija koje vrši Evropska 
komisija u oblasti zrakoplovne sigurnosti (SECURITY)
("Službeni glasnik BiH",broj 40/11)