Glavni meni


Odsjek za licence zrakoplovno-letačkog osoblja ovlašten za izdavanje, produženje i oduzimanje dozvola zrakoplovno-letačkom osoblju aviona (JAR FCL 1) i helikoptera (JAR FCL 2) i pilota jedrilica (SPL). Sprovodeći odredbe Zakona o zrakoplovstvu BiH, Odsjek je zadužen da prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti obuke letačkog osoblja i vrši primjenu  u domaće zakonodavstvo. Odsjek je odgovoran za nadzor nad ispunjenosti i usklađenosti propisa iz domena obuke i licenciranja letačkog osoblja sa zakonom i drugim propisima. Takođe, u  nadležnosti Odsjeka je i provođenje postupaka za izdavanje odobrenja za rad za FTO, TRTO i RF centara za obuku letačkog osoblja.

Odsjek za licence zrakoplovnog osoblja izrađuje i sprovodi planove za redovne i vanredne inspekcijske nadzore, te vodi Registar izdatih dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-letačkom osoblju aviona, kao i FTO, TRTO i RF centara za obuku letačkog osoblja.

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNO-LETAČKO OSOBLJE

Pravilnik o uvjetima i načinju sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja 
dozvola i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona
*
(''Službeni glasnik BiH'',
broj: 51/04)
*JAR-FCL 1(Flight Crew Licensing (Aeroplane)) - Sekcija 1, Amandman 7
Pravilnik o uslovima i načinu sticanja i izdavanja dozvola, ovlaštenja i autorizacija 
zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona i pilotima helikoptera koji posjeduju vojno
letačko iskustvo
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 45/10)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o uslovima i načinu sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola ovlaštenja i autorizacija zrakoplovnom osoblju-pilotima helikoptera* (''Službeni 
glasnik BiH'', broj: 95/08)
*JAR-FCL 2 (Flight Crew Licensing (Helicopter)) - Sekcija 1, Amandman 6

 

Obrasce zahtjeva iz nadležnosti Odsjeka za licence zrakoplovno-letačkog osoblja možete preuzeti OVDE.

 

Operativne naredbe

Operativna naredba kojom se tumači član 14. stav (3) tačke d) i e) u vezi sa 
članom 83. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/09)
Operativna naredba koja se odnosi na obavezu dostavljanja informacija o 
provjerama koje se trebaju sprovoditi od strane autoriziranih ispitivača i
instruktora letenja
Operativna naredba koja se odnosi na obavezu upisa provjere jezičke sposobnosti za jezik koji se koristi u radiotelefonskoj komunikaciji u pilotsku dozvolu
Operativna naredba koja se odnosi na obavezu dostavljanja informacija o početku i rasporedu teorijskog i/ili praktičnog dijela obuke koju sprovodi odgovarajuća 
odobrena organizacija za obuku letačkog osoblja (RF/FTO/TRTO)
Operativna naredba o uvođenju Pravila o međusobnom prihvatanju dozvola osoblja za obavljanje funkcija u civilnom zrakoplovstvu