Glavni meni


 Važeća regulativa u domenu zrakoplovnog stručnog osoblja
Pravilnik o letjelicama za slobodno letenje (LSL) ("Službeni glasnik BiH", broj: 60/12 i 
9/17)
Pravilnik o uslovima za korištenje mikrolakih zrakoplova, obuku i sticanje dozvole ili potvrde o obučenosti pilota mikrolakih zrakoplova ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/14, 
28/17 i 63/19)
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva zdravstvene sposobnosti i postupku izdavanja
ljekarskog uvjerenja kategorije NAT zrakoplovnom osoblju
("Službeni glasnik BiH" broj: 1/19)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)

 

 

 Obrasci

(Mikrolaki zrakoplovi)

Prijava za pristupanje teorijskoj provjeri u cilju sticanja dozvole/potvrde pilota mikrolakog zrakoplova
Zahtjev za izdavanje/produženje/obnavljanje ovlaštenja upisanih u dozvoli /potvrdi pilota mikrolakog zrakoplova
Prijava i izvještaj o školovanju i praktičnoj/stručnoj provjeri osposobljenosti pilota mikrolakog zrakoplova
Sadržaj provjere praktične osposobljenosti/provjere stručnosti pilota mikrolakog zrakoplova
Prijava za pristupanje praktičnoj provjeri u cilju sticanјa dozvole/ovlaštenјa pilota mikrolakog zrakoplova

 

Obrasci - zrakoplovno stručno osoblje

(padobranci, paraglajder, zmaj sa motorom)

Zahtjev za produženje ovlaštenja za određenu vrstu letjelice za slobodno letenje (LSL) (pilot zmaja bez motora / pilot paraglajdera)

Zahtjev za obnavljanje ovlašćenja za određenu vrstu letjelice za slobodno letenje (LSL) (pilot zmaja bez motora / pilot paraglajdera)

Zahtjev za produženje potvrde o obučenosti padobranca

Zahtjev za produženje potvrde o obučenosti zrakoplovno stručnog osoblja – pilot zmaja sa motorom

 

Dodaci, liste i druga obavještenja
Raspored termina predviđenih za teorijsko ispitivanje tokom 2020. godine
Lista organizacija za obuku letačkog osoblja - nacionalna odobrenja

 

Primjeri testova za pripremu polaganja teorijskog ispita*
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za dozvolu pilota mikrolakog žiroplana
(MLG) sa tačnim odgovorima
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za potvrdu pilota zmaja sa motorom
(PHG) sa tačnim odgovorima

*Napomena: Prilikom pristupa testiranju, raspored pitanja i odgovora na postavljena pitanja data u navedenim primjerima biće promijenjeni