Glavni meni


 Važeća regulativa u domenu zrakoplovnog stručnog osoblja
Pravilnik o letjelicama za slobodno letenje (LSL) ("Službeni glasnik BiH", broj: 60/12 i 
9/17)
Pravilnik o uslovima za korištenje mikrolakih zrakoplova, obuku i sticanje dozvole ili potvrde o obučenosti pilota mikrolakih zrakoplova ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/14 i 
28/17)
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva zdravstvene sposobnosti i postupku izdavanja
ljekarskog uvjerenja kategorije nat zrakoplovnom osoblju
("Službeni glasnik BiH" broj: 1/19)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)

 

Obrasci
Prijava za pristupanje teorijskoj provjeri u cilju sticanja dozvole/potvrde pilota
mikrolakog zrakoplova
Zahtjev za izdavanje/produženje/obnavljanje ovlaštenja upisanih u dozvoli /
potvrdi pilota mikrolakog zrakoplova
Prijava i izvještaj o školovanju i praktičnoj/stručnoj provjeri osposobljenosti pilota mikrolakog zrakoplova
Sadržaj provjere praktične osposobljenosti/provjere stručnosti pilota mikrolakog 
zrakoplova
Prijava za pristupanje praktičnoj provjeri u cilju sticanјa dozvole/ovlaštenјa pilota mikrolakog zrakoplova
Zahtjev za produženje ovlaštenja za određenu vrstu letjelice za slobodno letenje   (LSL) (pilot zmaja bez motora / pilot paraglajdera)
Zahtjev za obnavljanje ovlaštenja za određenu vrstu letjelice za slobodno letenje   (LSL) (pilot zmaja bez motora / pilot paraglajdera)
Zahtjev za produženje potvrde o obučenosti padobranca
Zahtjev za produženje potvrde o obučenosti zrakoplovno stručnog osoblja – pilot  zmaja sa motorom

 

Dodaci, liste i druga obavještenja
Raspored termina predviđenih za teorijsko ispitivanje tokom 2019. godine
Lista organizacija za obuku letačkog osoblja - nacionalna odobrenja

 

Primjeri testova za pripremu polaganja teorijskog ispita*
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za dozvolu pilota mikrolakog žiroplana
(MLG) sa tačnim odgovorima
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za potvrdu pilota zmaja sa motorom
(PHG) sa tačnim odgovorima

*Napomena: Prilikom pristupa testiranju, raspored pitanja i odgovora na postavljena pitanja data u navedenim primjerima biće promijenjeni