JAR FCL / SPL

Одсјек за лиценце ваздухопловно-летачког особља овлашћен за издавање, продужење и одузимање дозвола ваздухопловно-летачком особљу авионa (JAR FCL 1) и хеликоптера (JAR FCL 2) и пилота једрилица (SPL). Спроводећи одредбе Закона о ваздухопловству БиХ, Одсјек је задужен да прати међународне стандарде и препоручену праксу из области обуке летачког особља и врши примјену у домаће законодавство. Одсјек је одговоран за надзор над испуњеношћу и усклађеношћу прописа из домена обуке и лиценцирања летачког особља са законом и другим прописима. Такође, у  надлежности Одсјека је и провођење поступака за издавање одобрења за рад за FTO, TRTO и RF центара за обуку летачког особља.

Одсјек за лиценце ваздухопловног особља израђује и спроводи планове за редовне и ванредне инспекцијске надзоре, те води Регистар издатих дозвола и овлашћења ваздухопловно-летачком особљу авиона, као и FTO, TRTO и RF центара за обуку летачког особља.

Обрасце захтјева из надлежности Одсјека за лиценце ваздухопловно-летачког особља можете преузети ОВДЕ.
ВАЖЕЋА РЕГУЛАТИВА У ДОМЕНУ ВАЗДУХОПЛОВНО-ЛЕТАЧКО ОСОБЉЕ (JAR FCL)
Оперативне наредбе
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba