• +387 51 921-222
  • Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Obavještenje o nepostojanju sukoba interesa

Na osnovu člana 52. stav (7) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine – kao ugovorni organ obavještava da u smislu st. (2) do (6) ovog člana Zakona o javnim nabavkama BiH ne postoje subjekti s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa, a što je utvrđeno na osnovu izjava koje su prikupljene i date u skladu sa odredbama stava (6) navedenog člana Zakona o javnim nabavkama BiH.

Javne nabavke

2023. godina
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku specijalizirane opreme - LOT 1, LOT 2 i LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke komjuterske i elektronske opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja
Odluka o poništenju postupka javne nabavke podrške za CISCO serverske uređaje - LOT 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za Backup virtuelnih mašina i SSL certifikata - LOT 2
Odluka o poništenju postupka javne nabavke licence Adobe Creative Cloud All Apss i softvera za praćenje video konferencija - LOT 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog i kompjuterskog materijala za LOT 2 – nabavka kompjuterskog materijala
Odluka o poništenju postupka javne nabavke isporuke električne energije
Odluka o poništenju postupka javne nabavke isporuke toplotne energije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja softvera LOT 1 i LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge organizovanja putovanja u inostranstvo
Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku materijala i usluga održavanja vozila
Odluka o poništenju postupka javne nabavke isporuke električne energije
Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za usluge rezervacije hotelskog smještaja u inostranstvu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zakupa licenci - Lot 1
Odluka o poništenju postupka nabavke zakupa licenci - Lot 2
Odluka o poništenju postupka nabavke zakupa licenci - Lot 3
Odluka o poništenju postupka nabavke zakupa licenci - Lot 4
Odluka o poništenju postupka nabavke zakupa licenci - Lot 5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo za službena vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje računarske i komunikacione opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - smještaj u Mostaru
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - hotelski smještaj u BiH LOT 1 i LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja u zemlji za LOT 2 - smještaj u Mostaru
2022. godina
2020. godina