Odluka o usvajanju Programa sigurnosti zračne plovidbe BiH i Program sigurnosti zračne plovidbe BiH – javne konsultacije

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince) da su na portalu ekonsulatcije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konusltacije u izradi pravnih propisa, objavlјeni Odluka o usvajanju Programa sigurnosti zračne plovidbe Bosne i Hercegovine i Program sigurnosti zračne plovidbe BiH (SSP), uz poziv svim zainteresiranim da dostave svoje komentare na predložene dokumente.

Navedene dokumente i detalјnije informacije u vezi sa dostavlјanjem komentara možete pogledati na portalu ekonulstacije.gov.ba ili klikom OVDJE.


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba