Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu korištenja letilišta – stupanje na snagu

BHDCA obavještava zainteresiranu javnost, institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince da je na snagu stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu korištenja letilišta, objavlјen u "Službenom glasniku BiH", broj: 54/21 od 27. 8. 2021.

Pravilnik možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Pravilnik o uvjetima i načinu korišćenja letilišta („Službeni glasnik BiH“, broj: 24/07), te njegove prethodne izmjene i dopune, kao i ostalu regulativu iz oblasti aerodroma možete pogledati na linku.


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba