Javne nabavke

2022. godina
Izvod iz Plana javnih nabavki BHDCA za 2022. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rezervacija avio-karata i hotelskog smještaja u inostranstvu LOT 1 i LOT 2
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 30.9.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge održavanja softvera OWIS i ALISA  LOT 1 i LOT 2
Odluka o oizboru najpovoljnijeg ponuđača - računarska i serverska oprema sa instalacijom LOT 1 i LOT 2
Početna tenderska dokumentacija za nabavku usluga održavanja medicinskog softvera EMPIC-M
Initial Tender documentation for procurement of maintenance services for the EMPIC-M medical softver
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - elektronska oprema sa instalacijom 
Obavijest o nabavci - nabavka usluga održavanja softvera OWIS i ALISA
Obavijest o nabavci - računarska i serverska oprema sa instalacijom
Obavijest o nabavci - elektronska oprema sa instalacijom
Obavijest o nabavci - rezervacija avio-karata i hotelskog smještaja u inozemstvu
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 30.6.2022.
Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača - hotelski smještaj u zemlji - LOT 1, LOT 2 и LOT 3
Odluka o izboru najopvoljnijeg ponuđača - gorivo za službena vozila
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u BiH
Obavijest o nabavci - gorivo za službena vozila
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 31.3.2022.
Javni poziv za dostavlјanje ponuda za stručno usavršavanje u 2022. godini
Javni poziv za nabavku ugostitelјskih usluga
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u inostranstvu u 2022. godini
2020. godina
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba