Operacije zrakoplova

Odsjek za operacije zrakoplova obavlja upravne i nadzorne poslove i sa njima povezane studijsko analitičke i normativno-pravne poslove koji se odnose na: izdavanje, produžavanje, izmjenu, ukidanje ili suspenziju Potvrde vazdušnog operatora – komercijalni prevoz putnika, robe i pošte (Air Operator Certificate – AOC), Potvrde operatora koji pružaju usluge iz zraka (Aerial Work Certificate – AWC), radne dozvole zračnim operaterima (Operating licence); kontinuirani nadzor usklađenosti nosilaca AOS sa regulatornim zahtjevima; provođenje kontinuiranog nadzora procjene operatorovih unutrašnjih procedura nadgledanja, te utvrđivanje raspoloživosti neophodnih resursa i odgovarajućih procesa, shodno dokumentima operatorovog Sistema kvaliteta.

Naziv operatera
AOC
Icar Air
BA 008
Fly Bosnia
BA 014
VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU OPERACIJE ZRAKOPLOVA
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba