Sigurnost letenja (Safety)

Upravljanje sustavom sigurnosti BHDCA („Safety Management Sistem“ - SMS) је organizirani pristup upravljanju sigurnosti letenja, uključujući neophodnu organizacionu strukturu, odgovornosti, načela i procedure.

BHDCA primjenjuje SMS u svom radu sukladno ICAO Doc 9859 („Safety Management Manual“).

Primjena SMS obavezno podrazumijeva:

  • Identifikaciju sigurnosnih hazarda,
  • Preduzimanje neophodnih koraka radi izbjegavanja ili ublažavanja posljedica rizika ili hazarda,
  • Kontinuirano nadgledanje i stalnu procjenu dostignute razine sigurnosti.


Odjeljenje za upravljanje sustavom sigurnosti letenja prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti upravljanja sustavom sigurnosti letenja, te vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo. Osigurava stalnu usklađenost primjene SAFA programa u BiH sa standardima EU. Izrađuje prijedloge propisa o obveznom izvještavanju о događajima, prima i obrađuje izvješća o Izvanrednim događajima, nesrećama i incidentima. Vodi evidencije о utvrđenim rizicima, osigurava da se rizici stalno utvrđuju, analiziraju, određuje im se prioritet, te se sa njima upravlja, kontroliše i o njima izvještava. Obavještava odgovarajuće zainteresirane učesnike o statusu rizika.

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU SIGURNOSTI LETENJA (SAFETY)
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba