Part FCL

Pravilnikom o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu utvrđuju se pravila koja obuhvataju uvjete i način izdavanja:
 • dozvola i pripadajućih ovlaštenja pilota zrakoplova,
 • potvrdai pripadajućih ovlaštenja kabinskog osoblja,
 • liječničkih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za letačko osoblje,
 • zrakoplovno-medicinskim ispitivačima,
 • uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let,
 • odobrenja organizacije za obuku letačkog osoblja,
 • odobrenja zrakoplovno-medicinskom centru.
 
Osim navedenog, Pravilnik definira i uvjete i način zamjene nacionalne dozvole, izdate od BHDCA, u dozvolu suglasno zahtjevima postavljenim u ovom pravilniku, uvjete i način prihvatanja i zamjene dozvole koja je izdata od strane treće zemlje, te uvjete i način odobrenja pod kojim liječnici opće prakse mogu djelovati kao zrakoplovno-medicinski ispitivači.
U domenu dozvola, predmetni pravilnik odnosi se na pilote aviona, helikoptera, zračnog broda, jedrilice i balona a na temelju njega izdaju se odgovarajuće vrste dozvola, a to su:
 • Dozvola transportnog pilota (ATPL(A/H)),
 • Dozvola pilota višečlane posade (MPL),
 • Dozvola profesionalnog pilota (CPL(A/H/As),
 • Dozvola privatnog pilota (PPL(A/H/As)),
 • Dozvola pilota jedrilice (SPL),
 • Dozvola pilota balona (BPL),
 • Dozvola pilota lakog zrakoplova (LAPL(A/H/S/As/B)).
 
Prijelazni period
 • rok za zamjenu JAR-FCL dozvola u dozvole po ovom pravilniku je pet godina, odnosno do 26.01.2023. godine;
 • liječnička uvjerenja, izdata sukladno JAR-FCL zahtjevima, ostaju na snazi do sljedećeg produženja, odnosno najdulje do 26.01.2023. godine;
 • započete obuke, saglasno JAR-FCL 1/2 zahtjevima, priznaju se u potpunosti ako se osposobljavanje i ispitivanje završi u roku od najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 26.01.2019. godine;
 • organizacije za osposobljavanje pilota koje posjeduju certifikat sukladno JAR-FCL zahtjevima, dužne su svoju organizaciju, upravljanje, program i druge propisane zahtjeve uskladiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno najduže do 26.01.2019. godine;
 • organizacije za osposobljavanje usklađene sa JAR-FCL, smiju sprovoditi osposobljavanje za dozvole privatnog pilota (PPL) iz dijela FCL za povezana ovlaštenja uključena u registraciju, te za dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL) do 31.12.2019. godine, pod uvjetom da su registrirane prije 31.12.2015. godine.
 
BHDCA će, kao prihvatljiv način zadovoljavanja zahtjeva iz ovog pravilnika, koristiti posljednje važeće izdanje Prihvatljivih načina udovoljavanja zahtjevima Pravilnika o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu (Accetable Means of Compliance-AMC), a čiji je sadržaj objavljen na službenoj internet stranici BHDCA.
Primjeri testova za pripremu polaganja teorijskog ispita*

Обрасци

Zahtjev za odobrenje za rad jednostavnoj organizaciji za obuku pilota                  PART FCL АТО-002
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba