BHDCAOrganizacijska struktura

1. DGCA

DGCA

Generalni direktorat civilnog zrakoplovstva

2. FSSD

FSSD

Sektor za zrakoplovnu sigurnost i sigurnost letenja

3. ANAD

ANAD

Sektro za zrakoplovnu navigaciju i aerodrome

© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba