Zrakoplovna sigurnost

U zrakoplovstvu se pravi razlika između "sigurnost letenja" i "zrakoplovna sigurnost":

  • Sigurnost letenja pokriva sve mjere namijenjene za očuvanje tehničke i operativne pouzdanosti (safety), dok zrakoplovna sigurnost obuhvata zaštitu od nezakonitih radnji kao što su teroristički napadi i otmice (security).
  • Zrakoplovna sigurnost, u  smislu zaštite od  nezakonitih radnji u civilnom zrakoplovstvu, u potpunosti  se sprovodi prema domaćim  zakonima, podzakonskim aktima i usvojenim programima, a na temelju međunarodnih standarda koje je propisala Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), Europska konferencija civilnog zrakoplovstva (ECAC) (Dokument 30) i Europska unija. 
Odsjek za zrakoplovnu sigurnost nadležan je da prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti zrakoplovne sigurnosti i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo, izrađuje Nacionalni program sigurnosti BiH, prati njegovu primjenu i vrši redovite i izvanredne inspekcijske nadzore.
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba