Zračne luke

Nadležnosti Odsjeka za zračne luke

  1. praćenje međunarodnih standarda i preporučene prakse iz oblasti zračnih luka i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo.
  2. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti zračnih luka.
  3. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti sistema za sigurnosti letenja na zračnim lukama (SMS).
  4. provođenje postupka izdavanja Potvrde o ispunjenosti uvjeta zračnih luka za obavljanje međunarodnog i domaćeg prometa.
  5. primjena međunarodnih standarda i preporučenih praksi u provjeri i odobravanju postupaka za sletanje i poletanje zrakoplova sa zračnih luka u Bosni i Hercegovini, kao i pravila letenja na zračnim putevima i u zonama slobodnog letenja;
  6. utvrđivanje uslova za planiranje i odobravanje letova i obrada zahtjeva za odobravanje letova kompanijama koje obavljaju promet u i iz Bosne i Hercegovine;
VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAČNIH LUKA
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 17/21)
Instrukcija o provjeri aerodromskog zemaljskog osvjetljenja iz zrakoplova u letu ("Službeni glasnik BiH", broj: 11/15)
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga na zračnim lukama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 13/13 i 70/16)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora ("Službeni glasnik BiH", broj: 28/05, 20/11 i 76/14)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma i mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu ("Službeni glasnik" BiH, broj: 43/06, 90/10 i 49/21)
Pravilnik o helidromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 85/13)
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja letilišta ("Službeni glasnik BiH" broj: 24/07, 82/10, 21/14 i 54/21)
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja letilišta - prečišćeni tekst (Dostupan samo na bosanskom jeziku)
Pravilnik o mjerama sigurnosti zračne plovidbe na aerodromu za operacije na zemlji - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 82/07 i 100/10)
Pravilnik o medicinskoj službi na aerodromu - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 47/07 i 20/11)
Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/07; 85/10; 101/10 i 95/11)
Pravilnik o službi prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i stvari na aerodromu - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/07 i 85/10)
Pravilnik o stručnom osposobljavanju, potvrdama i odobrenjima stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu ("Službeni glasnik BiH", broj: 27/07; 90/10 i 29/15)
Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava centar za obuku zrakoplovnog stručnog osoblja na aerodromu ("Službeni glasnik BiH", broj: 27/07, 108/10 i 22/15)
Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH", broj: 53/18)
Pravilnik o aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 09/11, 101/15 i 47/21)
Pravilnik o aerodromima - prečišćeni tekst (Dostupan samo na bosanskom jeziku)

Zračne luke u BiH

Naziv zračne luke
Potvrda
Internet stranica
Sarajevo
Е-7-А-001
www.sarajevo-airport.ba
Banja Luka
Е-7-А-004
www.bnx.aero
Mostar
Е-7-А-002
www.mostar-airport.ba
Tuzla
Е-7-А-003
www.tuzla-airport.ba

(*) Sve četiri zračne luke u BiH imaju dozvolu za obavljanje međunarodnog zračnog prometa

 
Naziv letilišta
Potvrda
"Stipe Krišto" - Livno
Е-7-L-001
"Golubić" - Bihać
Е-7-L-002
"Urije" - Prijedor
Е-7-L-003
"Јеgin lug" - Tuzla
Е-7-L-004
"Kenan Jusufbašić" - Visoko
Е-7-L-005
"Zalužani" - Banja Luka
Е-7-L-006
"Popovi-Bijeljina" - Bijeljina
Е-7-L-008
"Ciljuge" - Živinice
E-7-L-012
"Kreševo" - Kreševo
E-7-L-013
"Nišići" - Ilijaš
E-7-L-014
"Glasinac" - Sokolac
E-7-L-015
"Ranč Lazy Horse" - Hadžići
E-7-L-017
"Gorice" - Brčko
Е-7-L-018
Naziv terena
Potvrda
"Bjelašnica" - Bjelašnica
E-7-T-001  
"Školsko brdo Stričići" - Banjaluka
E-7-T-003 
"Kula" - Ljubuški
E-7-T-004
Naziv centra za obuku
Broj odobrenja
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Sarajevo
E-7-TC-001
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Banja Luka
E-7-TC-002
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Tuzla
E-7-TC-003
Centar za stručno osoblje Aerodromi Srbije d.o.o. Niš
Br. Rješenja: 3-3-29-2-UP1-322-4/20
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba