• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Planovi / Izvješća

Program rada BHDCA za 2024. godinu
Izvještaj o izvršenju Proračuna BHDCA za 2023. godinu
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2024. godinu
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji BHDCA za 2022.
Izvješće o radu BHDCA za 2022. godinu
Proračun analitički (operativni plan) za 2023. godinu
Program rada BHDCA za 2023. godinu
Proračun BHDCA za 2023. godinu (Službeni glasnik BiH 22/23)
Izvješće o izvršenju Proračuna BHDCA za 2022. godinu
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2023. godinu
Program rada BHDCA za 2022. godinu
Izvješće o radu BHDCA za 2021.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji BHDCA за 2021.
Proračun BHDCA za 2022. godinu (Službeni glasnik BiH 42/22)
Plan integriteta
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Proračuna BHDCA za 2021. годину
Plan borbe protiv korupcije BHDCA za 2022. godinu
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji BHDCA za 2020.
Izvješće o radu BHDCA za 2020. godinu
Program rada BHDCA za 2021. godinu
Izvješćе o izvršenju proračuna BHDCA za 2020. godinu
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2021. godinu
Srednjoročni plan rada BHDCA za period 2021-2023_nacrt
Program rada BHDCA za 2020. godinu
Izvješće o radu BHDCA za 2019. godinu
Proračun BHDCA za 2020. godinu - analitički
Proračun BHDCA za 2020. godinu (Službeni glasnik BiH 46/20)
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji BHDCA za 2019.
Srednjoročni plan rada BHDCA za period 2020 - 2022. god.
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2020. godinu
Izvješće o izvršenju proračuna BHDCA za 2019. godinu
Program rada BHDCA za 2019. godinu
Proračun BHDCA za 2019. godinu (Službeni glasnik BiH 84/19)
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji BHDCA za 2018. g.
Izvješće o radu BHDCA za 2018. godinu
Izvješće o izvršenju Proračuna BHDCA za 2018 - analitičko
Srednjoročni plan rada BHDCA za period 2019 - 2021. god.
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za 2019. godinu
Program rada BHDCA za 2018. godinu
Izvješće o radu BHDCA za 2017. godinu
Srednjoročni plan rada BHDCA za 2018-2020
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna BHDCA za 2017. g.
Program rada BHDCA za 2017. godinu
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna BHDCA za 2016. g.
Izvješće o radu BHDCA za 2016. godinu
Srednjoročni plan rada BHDCA za 2017 - 2019 - nacrt
Program rada BHDCA za 2016. godinu
Srednjoročni plan rada BHDCA za 2016 - 2018.