• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrte propisa

Komentari i dogovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izvještavanju o događajima
Komentari i dogovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o zborniku zarakoplovnih informacija BiH
Komentari i dogovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o uslugama zarakoplovnog informiranja u BiH
Komentari i odgovori BHDCA na komenatre na prednacrt Pravilnika odozvolama kontrolora zračnog prometa, organizacijama za obuku i zrakoplovno-medicinskim centrima
Komentari i odgovori BHDCA na komenatre na prednacrt Pravilnika o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu
Komentari i odgovori BHDCA na komenatre na prednacrt Pravilnika o zrakoplovnim priredbama
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o aerodromima
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnom osposobljavanju, dozvolama i ovlaštenjima kontrolora zračnog prometa
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Zakona o civilnom zrakoplovstvu BiH
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o utvrđivanju opštih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga zračne plovidbe
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o sigurnosnom nadzoru upravljanja zračnim saobraćajem
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o odobravanju letova
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izvještavanju o događajima
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o sustavu upravljanja sigurnošću zračne plovidbe
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o koordinaciji pružatelja usluga zračne plovidbe
Komentari i odgovori BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja letjelišta