• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Podaci o prometu zračnih luka u BiH u 2020. godini

U 2020. godini na četiri međunarodne zračne luke u BiH ukupno je ostvareno 9.771 operacija, od toga u zračnoj luci Sarajevo 5.896 ili 60,34%, u zračnoj luci Mostar 140 ili 1,43%, u zračnoj luci Tuzla 2.282 ili 23,36% i u zračnoj luci Banja Luka 1.453 ili 14,87%.

Uporedni statistički pregled ostvarenih zračnih operacija tokom 2019. i 2020. godine pokazuje pad u 2020. godini za 11.129 ili 53,25% u ukupnom zbiru. Smanjen broj operacija je zabilјežen na svim zračnim lukama, i to Sarajevo za 7.775 ili 56,87%, Mostar za 586 ili 79,40%, Tuzla za 1.646 ili 41,90% i Banja Luka za 1.110 ili 43,31%, u odnosu na 2019. godinu.

Uporedni pregled prevezenih putnika tokom 2019. i 2020. godine pokazuje pad broja putnika opsluženih u zračnim lukama u BiH za 1.395.753 ili 72,71% tokom 2020. godine u odnosu na 2019. godinu. Pad je zabilјežen u svim zračnim lukama.

Ukupan broj prevezenih putnika na sve četiri zračne luke u BiH u 2020. godini je 523.839 od čega dolazećih 259.904, a odlazećih 263.935. Na zračnu luku Sarajevo sletjelo je 123.240 putnika, a odletjelo 126.402, što ukupno iznosi 249.642 putnika ili 47,65% od ukupnog broja. U Mostar je sletjelo 669, a odletjelo 725, što je ukupno 1.394 putnika ili 0,27%, dok je u Tuzlu sletjelo 115.351, a odletjelo 113.548, što je ukupno 228.899 putnika ili 43,70% i u Banju Luku je sletjelo 20.644, a odletjelo 23.260, što je ukupno 43.904 putnika ili 8,38%.

Ukupan prevezeni teret zračnim putem je 2.413 t, od čega ukrcanog 887 t, a iskrcanog 1.526 t. U zračnoj luci Sarajevo ukrcano je ukupno 875 t tereta, a iskrcano 1.403 t, što je ukupno 2.278 t. U zračnoj luci Tuzla ukrcano je 12 t, a iskrcano 8 t, dok je u zračnoj luci Banja Luka iskrcano 115 t, a ukrcanog tereta tokom 2020. godine nije bilo. U zračnoj luci Mostar nije zabilјežen promet tereta u 2020. godini.

Zračnim putem tokom 2020. godine ukupno je prevezeno 182 t pošte, od čega ukrcane 40 t, a iskrcane 142 t. Sav zabilјeženi promet pošte u 2020. godini obavlјen je sa sarajevske zračne luke.