Pravilnik o prihvatanju i odstupanju od standarda i postupaka Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo

BHDCA obavještava zainteresiranu javnost, institucije, organizacije, operatore, udruge i pojedince da je u "Službenom glasniku BiH", broj: 66/21 od 29. 10. 2021. godine objavlјen Pravilnik o prihvatanju i odstupanju od standarda i postupaka Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo.

Pravilnik možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Cilј ovog pravilnika je ispunjenje obveza BHDCA koje proizilaze iz članaka 37. i 38. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, koje se odnose na usklađivanje i odstupanje domaćih propisa sa standardima i postupcima ICAO-a.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, 6. 11. 2021. godine,  prestaje da važi Pravilnik o usklađivanju Bosne i Hercegovine sa zahtjevima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo ("Službeni glasnik BiH", broj: 65/18 od 21. 9. 2018. godine).


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba