Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama - javne konsultacije

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruge i pojedince) da je na portalu ekonsulatcije.gov.ba, sukladno Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa, objavlјen nacrt Pravilnika o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama, uz poziv svim zainteresiranim da dostave svoje komentare na predloženi nacrt pravilnika.

Rok za dostavlјanje komentara je 20. 6. 2022. godine.

Nacrt pravilnika i detalјnije informacije u vezi sa dostavlјanjem komentara možete pogledati na portalu ekonsultacije.gov.ba ili klikom OVDJE.


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba