Правилник о измјенама и допунама правилника о аерoдромима – ступање на снагу

BHDCA обавјештава заинтересовану јавност, институције, организације, операторе, удружења и појединце да је на снагу ступио Правилник о измјенама и допунама правилника о аердромима, објављен у "Службеном гласнику БиХ", број: 47/21 од 30. 7. 2021.

Правилник можете погледати и преузети ОВДЕ.

Овај правилник примјењиваће се са циљем обавезе припреме и увјежбавања рада аеродромског оператора од јула 2021. године, односно осмог дана од објаве у "Службеном гласнику БиХ", док ће се цјелокупно примјењивати од 4.11.2021. године.

Правилник о аеродромима, као и осталу регулативу из области аеродрома можете погледати на линку.


© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba