Операције ваздухоплова

Одсјек за операције ваздухоплова обавља управне и надзорне послове и са њима повезане студијско аналитичке инормативно-правне послове који се односе на: издавање, продужавање, измјену, укидање или суспензију Потврде ваздушног оператора – комерцијални превоз путника, робе и поште (Air Operator Certificate – AOC), Потврде оператора који пружају услуге из ваздуха (Aerial Work Certificate – AWC), радне дозволе ваздушним оператерима (Operating licence); континуирани надзор усклађености носилаца АОС са регулаторним захтјевима; провођење континуираног надзора процјене операторових унутрашњих процедура надгледања, те утврђивање расположивости неопходних ресурса и одговарајућих процеса, сходно документима операторовог Система квалитета.
Назив оператера
AOC
Icar Air
BA 008
Fly Bosnia
BA 014
 
ВАЖЕЋА РЕГУЛАТИВА У ДОМЕНУ ОПЕРАЦИЈЕ ВАЗДУХОПЛОВА
Правилник о утврђивању тахничких захтјева и управних поступака у вези са летачким операцијама ("Службени гласник БиХ", број: 45/17)
Правилник о ваздухопловним приредбама ("Службени гласник БиХ", број: 14/16)
Правилник о спровођењу операција са терена за ванаеродромско слијетање и полијетање хеликоптера ("Службени гласник БиХ", број: 16/14)
Правилник о условима и начину издавања потврде ваздушног оператора – AOC ("Службени гласник БиХ", број: 51/04)
Правилник о комерцијалним операцијама ваздухоплова ("Службени гласник БиХ", број: 12/06)
Правилник о дужини трајања радног времена и времена летења ("Службени гласник БиХ", број: 27/07 i 20/11)
Правилник о условима и начину издавања потврде за пружање услуга из ваздуха ("Службени гласник БиХ", број: 29/07)
Правилник о радној дозволи ваздушног оператера ("Службени гласник БиХ", број: 58/17)
Правилник о усклађивању техничких прописа и управних поступака у подручју цивилног ваздухопловства ("Службени гласник БиХ", број: 81/10)
Правилник о надзору у цивилном ваздухопловству ("Службени гласник БиХ", број: 22/16, 55/18 и 5/19)
Oперативна наредба JAR OPS 1 ("Службени гласник БиХ", број: 22/06)
Оперативне наредбе
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba