Ваздухопловна безбједност

У ваздухопловству се прави разлика међу терминима "безбједност летења" и "ваздухопловнa безбједност":
  • Безбједност летења покрива све мјере намијењене за очување техничке и оперативне поузданости (safety), док ваздухопловна безбједност обухвата заштиту од незаконитих радњи као што су терористички напади и отмице (security).
  • Ваздухопловна безбједност, у  смислу заштите од  незаконитих радњи у цивилном ваздухопловству,  у потпуности  се спроводи према домаћим  законима, подзаконским актима и усвојеним програмима, а на основу међународних стандарда које је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO), Европска конференција цивилног ваздухопловства (ECAC) (Документ 30) и Европска унија.
Одсјек за ваздухопловну безбједност надлежан је да прати међународне стандарде и препоручену праксу из области ваздухопловне безбједности и врши њихову примјену у домаће законодавство, израђује Национални програм безбједности БиХ, прати његову примјену и врши редовне и ванредне инспекцијске надзоре.
ВАЖЕЋА РЕГУЛАТИВA У ДОМЕНУ ВАЗДУХОПЛОВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
Правилник о надзору у цивилном ваздухопловству ("Службени гласник БиХ", број: 22/16, 55/18 и 5/19)
Одлука о успостављању државног комитета безбједности цивилног ваздухопловства БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 92/09)
Правилник о општим прописима из области безбједности цивилног ваздухопловства ("Службени гласник БиХ", број: 20/11 и 40/11)
Правилник о утврђивању детаљних мјера за примјену заједничких темељних стандарда у области безбједности цивилног ваздухопловства (SECURITY) ("Службени гласник БиХ", број: 40/11)
Правилник о утврђивању критеријума за одступање од заједничких темељних стандарда безбједности цивилног ваздухопловства и усвајање алтернативних безбједносних  мјера ("Службени гласник БиХ", број: 40/11)
Правилник о утврђивању поступака за провођење инспекција које врши Европска комисија у области ваздухопловне безбједности (SECURITY) ("Службени гласник БиХ", број: 40/11)
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba