Аеродроми

Надлежности Одсјекa за аеродроме
  1. праћење међународних стандарда и препоручене праксе из области аеродрома и врши њихову примјену у домаће законодавство.
  2. израдa приједлога подзаконских аката из области аеродрома.
  3. израдa приједлога подзаконских аката из области система за безбједности летења на аеродромима (SMS).
  4. провођење поступка издавања Потврде о испуњености услова аеродрома за обављање међународног и домаћег саобраћаја.
  5. примјенa међународних стандарда и препоручених пракси у провјери и одобравању поступака за слетање и полетање ваздухоплова са аеродрома у Босни и Херцеговини, као и правила летења на ваздушним путевима и у зонама слободног летења;
  6. утврђивање услова за планирање и одобравање летова и обрада захтјева за одобравање летова компанијама које обављају саобраћај у и из Босне и Херцеговине;
ВАЖЕЋА РЕГУЛАТИВA У ДОМЕН У АЕРОДРОМА
Правилник о утврђивању захтјева и управних поступака у вези са аеродромима ("Службени гласник БиХ", број 17/21)
Инструкција о провјери аеродромског земаљског освјетљења из ваздухоплова у лету ("Службени гласник БиХ", број: 11/15)
Правилник о пружању земаљских услуга на аеродромима у БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 13/13 и 70/16)
Правилник о условима и начину издавања потврде аеродромског оператора ("Службени гласник БиХ", број: 28/05; 20/11 и 76/14)
Правилник о надзору у цивилном ваздухопловству ("Службени гласник БиХ", број: 22/16, 55/18 и 5/19)
Правилник о одржавању и прегледању аеродрома и мјерама потребним за његову безбједну употребу - Интегрални текст ("Службени гласник", број: 43/06 и 90/10)
Правилник о хелидромима ("Службени гласник БиХ", број: 85/13)
Правилник о условима и начину коришћења летилишта ("Службени гласник БиХ", број: 24/07, 82/10, 21/14 и 54/21)
Правилник о мјерама безбједности ваздушне пловидбе на аеродрому за  операције на земљи - Интегрални текст ("Службени гласник БиХ", број: 82/07 и 100/10)
Правилник о медицинској служби на аеродрому - Интегрални текст ("Службени гласник БиХ", број: 47/07 и 20/11)
Правилник о спасилачко-ватрогасној служби на аеродрому - Интегрални текст ("Службени гласник БиХ", број: 47/07; 85/10; 101/10 и 95/11)
Правилник о служби прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на аеродрому - Интегрални текст ("Службени гласник БиХ ", број: 47/07 и 85/10)
Правилник о стручном оспособљавању, потврдама и одобрењима стручног особља које обавља послове од значаја за безбједност ваздушне пловидбе на аеродрому ("Службени гласник БиХ", број: 27/07; 90/10 и 29/15)
Правилник о условима које мора да испуњава центар за обуку ваздухопловног стручног особља на аеродрому ("Службени гласник БиХ", број: 27/07, 108/10 и 22/15)
Правилник о одобравању летова ("Службени гласник БиХ", број: 53/18)
Правилник о аеродромима ("Службени гласник БиХ", број: 09/11, 101/15 и 47/21)

Аеродроми у БиХ

Назив аеродрома
Потврда
Интернет страница
Сарајево
Е-7-А-001
www.sarajevo-airport.ba
Бања Лука
Е-7-А-004
www.bnx.aero
Мостар
Е-7-А-002
www.mostar-airport.ba
Тузла
Е-7-А-003
www.tuzla-airport.ba

(*) Сва четири аеродрома у БиХ имају дозволу за обављање међународног ваздушног саобраћаја

 
Назив летилишта
Потврда
"Стипе Кришто" - Ливно
Е-7-L-001
"Голубић" - Бихаћ
Е-7-L-002
"Урије" - Приједор
Е-7-L-003
"Јегин луг" - Тузла
Е-7-L-004
"Кенан Јусуфбашић" - Високо
Е-7-L-005
"Залужани" - Бања Лука
Е-7-L-006
"Попови-Бијељина" - Бијељина
Е-7-L-008
"Циљуге" - Живинице
E-7-L-012
"Крешево" - Крешево
E-7-L-013
"Нишићи" - Илијаш
E-7-L-014
"Гласинац" - Соколац
E-7-L-015
"Ранч Lazy Horse" - Хаџићи
E-7-L-017
"Горице" - Брчко
Е-7-L-018
Назив терена
Потврда
"Бјелашница" - Бјелашница
E-7-T-001  
"Школско брдо Стричићи" - Бања Лука
E-7-T-003 
"Кула" - Љубушки
E-7-T-004  
Назив центра за обуку
Број одобрења
Центар за обуку стручног особља Међународног аеродрома Сарајево
E-7-TC-001
Центар за обуку стручног особља Међународног аеродрома Бања Лука
E-7-TC-002
Центар за обуку стручног особља Међународног аеродрома Тузла
E-7-TC-003
Центар за стручно особље Аеродроми Србије д.о.о Ниш
Бр. Рјешења: 3-3-29-2-UP1-322-4/20
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba