Три прописа стављена ван снаге

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ објављивањем релевантних прописа у „Службеном гласнику БиХ“, број: 50/21 од 6. 8. 2021. године ван снаге је ставила сљедеће прописе:

- Правилник за издавање дозволе за оперативни рад ваздухопловно-техничких система/уређаја ("Службени гласник БиХ", број: 44/04);

- Правилник за дефинисање поступака техничког одржавања система/уређаја контроле летења ("Службени гласник БиХ", број: 14/05 и 107/10);

- Упутство за израду дневног и мјесечног извјештаја службе ваздухопловних комуникација, навигације и надзора ("Службени гласник БиХ", број: 14/05 и 107/10).

Наведени прописи престају да важе од 14. 8. 2021. године.


© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba