• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Arhiva nacrta propisa

Datum objavljivanja prednacrta propisa

Naziv prednacrta propisa
20.12.2022. Naredbа o uspostavlјanju zajedničkih pravila letenja i operativnih odredbi u vezi sa uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi
07. 11. 2022. Pravilnik o pružanju usluga opsluživanja na zemlji na aerodromima
16. 9. 2022. Program olakšica u zračnom prometu BiH
12. 08. 2022. Pravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravlјanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravlјanje zračnim prometom
08. 08. 2022. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima
22. 07. 2022. Pravilnik o utvrđivanju detalјnih pravila za operacije jedrilica i izdavanje dozvola članovima letačke posade za jedrilice
22. 07. 2022. Pravilnik o utvrđivanju detalјnih pravila za upravlјanje balonima i izdavanje dozvola članovima letačke posade za balone
20. 05. 2022. Pravilnik o utvrđivanju detalјnih pravila u pogledu priznavanja potvrda pilota izdanih u trećim zemlјama
20. 05. 2022. Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osoblјem u civilnom zrakoplovstvu
20. 05. 2022. Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama
28. 02. 2022. Odluka o visini naknada za usluge iz nadležnosti BHDCA
18.02.2022. Pravilnik o odobravanju letova
27.12.2021. Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za korištenje zračnog prostora i operativnih postupaka u vezi sa navigacijom zasnovanom na performansama
16.11.2021. Pravilnik o postupanju sa govornim, video-zapisima i zapisima podataka u jedinicama kontrole zračnog saobraćaja
14.07.2021.
  Pravilnik o prihvatlјivim i alternativnim načinima usklađivanja, certifikacijskim zahtjevima, posebnim uslovima i smjernicama
31.03.2021. Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o NOTAM kancelariji BiH
29.12.2020. Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima
01.04.2019. Pravilnik o izmjeni pravilnika o stručnom zrakoplovnom meteorološkom osoblju
01.04.2019. Pravilnik o radu Službe potrage i spašavanja u BiH
30.01.2019. Pravilnik o općim i posebnim uvjetima iz sigurnosti civilnog zrakoplovstva
04.09.2018. Pravilnik o odobravanju izuzeća i odstupanja od primjene podzakonskih akata koje donosi BHDCA
29.12.2017. Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacijama dronovima
21.08.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izvještavanju o događajima
26.07.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija
26.07.2017. Pravilnik o NOTAM uredu Bosne i Hercegovine (NOF)
03.07.2017. Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za upravljanje protokom zračnog prometa
03.07.2017. Pravilnik o zajedničkim zahtjevima za upotrebu zračnog prostora i operativnim postupcima za izbjegavanje sudara u letu.
06.02.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za korištenje mikrolakih zrakoplova, obuku i stjecanje dozvole ili potvrde o obučenosti pilota mikrolakih zrakoplova
01.02.2017. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora
03.01.2017. Pravilnik o zborniku zrakoplovnih informacija BiH
30.12.2016. Pravilnik o uslugama zrakoplovnog informiranja u BiH
20.12.2016. Pravilnik o uslovima za izdavanje certifikata pružateljima usluga u zračnoj plovidbi
08.12.2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o letjelicama za slobodno letenje (LSL)
03.11.2016. Instrukcija o izvještavanju o neodobrenim zrakoplovnim dijelovima
30.09.2016. Pravilnik o dozvolama kontrolora zračnog prometa, organizacijama za obuku i zrakoplovno-medicinskim centrima
01.08.2016. Pravilnik o uspostavi i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom
29.01.2016. Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu
15.10.2015. Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama
09.10.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o aerodromima
14.09.2015. Pravilnik o uslugama kontrole zračnog prometa
06.10.2015. Pravilnik o zrakoplovnom tehničkom osoblju koje izvršava operativne zadatke vezane za sigurnost zračne plovidbe
21.09.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnom osposobljavanju, dozvolama i ovlaštenjima kontrolora zračnog prometa
01.10.2015. Pravilnik o zrakoplovnim priredbama
14.09.2015. Pravilnik o sigurnosnom nadzoru upravljanja zračnim prometom
14.09.2015. Pravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga zračne plovidbe
26.08.2015. Pravilnik o odobravanju letova
15.06.2015. Zakon o civilnom zrakoplovstvu BiH
10.08.2015. Pravilnik o uvjetima i načinu sprovođenja inspekcije stranih zrakoplova koji slijeću na zračne luke smještene na teritoriji BiH a koji su pod nadzorom druge države
07.08.2015. Pravilnik o radnoj dozvoli zračnog operatera
04.08.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima
03.08.2015. Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija za non-EASA zrakoplove
23.07.2015. Odluka o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa zračnih luka u BiH
 25.05.2015. Pravilnik o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu operacija
17.03.2015. Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti non-EASA zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima
 25.02.2015. Pravilnik o izvještavanju o događajima
25.02.2015. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tokom korištenja u državnim aktivnostima
 19.12.2014. Pravilnik o sustavu upravljanja sigurnošću zračne plovidbe
18.12.2014. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati centar za obuku zrakoplovnog stručnog osoblja na zračnoj luci
18.12.2014. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnom osposobljavanju, potvrdama i odobrenjima stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na zračnoj luci
20.11.2014. Pravilnik o letačkom osoblju
 20.11.2014. Instrukcija o provjeri u letu zrakoplovnog zemaljskog osvjetljenja na zračnoj luci
18.07.2014. Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija
01.07.2014. Pravilnik o koordinaciji pružatelja usluga zračne plovidbe
24.04.2014. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora
20.02.2014. Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva o kvalitetu zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jednistveno europsko nebo
11.02.2014. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pilota jedrilica, uvjetima i pravilima zračnog jedrenja
17.01.2014. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja letjelišta